Yogalärarutbildning

Holistic Being Yogalärarutbildning

holistic being yogalärarutbildning

Utbilda dig till certifierad holistisk och intuitiv yogalärare.

 

200 timmars utbildning, varav 120 lärarledda timmar.

 

Interaktiv online-utbildning med 8 moduler live via Zoom, med möjlighet att välja till två fysiska retreater i Höör för fördjupning och integration.

 

Nästa utbildning: april 2022 – mars 2023

  • mer om utbildningen
  • sagt av deltagare
  • anmälan

Ett år av expansion, transformation & integration.

Lär dig om och upplev yoga som system, tradition och tillstånd.

Utbildningen syftar till att ge dig en djupgående esoterisk och extatisk upplevelse av yoga. Du får utforska hur yogans redskap guidar dig till kontakt med din inre röst, din fulla kraft och din sanna livsväg.

 

Samtidigt som vi utgår från ett granskande förhållningssätt och nutida forskning när vi fördjupar oss i såväl yogans historia och mytologi som dess roll i vår samtida kontext. Du får helt enkelt uppleva yoga med både kroppen och själen, sinnet och intellektet.

 

Utbildningen är också en personlig resa. Du får fördjupa dig i vad yogans filosofi och mytologi betyder för dig som utövare och hitta din egen röst som lärare och ditt unika sätt att förmedla yogan. Du kan välja att gå utbildningen främst för din egen personliga utveckling, men sannolikt upptäcker du under resans gång hur roligt och givande det är att också förmedla yogan till andra!

kundalini: yin & yang

Det här är en så kallad post-lineage utbildning, vilket innebära att vi inte följer en särskild gurus läror. I stället uppmuntras du att vara i kontakt med din egen inre visdom och utforska hur du kan hålla space för dina deltagares upplevelse av ett tillstånd av yoga.

 

Positionerna vi utgår från har främst sina rötter i kundaliniyoga, yinyoga och hathayoga, men hämtar också inspiration från andra yogatraditioner. Du har stor frihet att bjuda in element från de yogaformer du själv upplevt som värdefulla, och att utforska hur du kan integrera andra praktiker i din undervisning.

 

Utmärkande är att alla positioner utförs med stor respekt för varje deltagares egen kropp. Vi pressar inte in oss i positioner, utan övar oss i att intuitivt lyssna till våra kroppar och att uppmuntra våra elever att göra detsamma när vi undervisar. Eftersom vi utgår så mycket från upplevelsen i den egna kroppen, snarare än exakta linjeraringar och placeringar är detta en yogaform som passa extra väl att både lära sig och lära ut online.

 

Vi strävar efter ett yogautövande som skapar inre frid och balans i kroppen, sinnet och själen, och för att nå dit bjuder vi in både yin- och yangelement. Vi stärker vår förmåga att vara mycket mjuka, inkännande och kärleksfulla mot oss själva. Samtidigt övar vi oss också i att möta yttre och inre motstånd och att komma i kontakt med den inre kraftpotential vi ofta inte ens är medvetna om att vi har.

FÖR veM?

Du behöver inte ha någon särskild förkunskap förutom egen erfarenhet av att utöva yoga. Utbildningen vänder sig till dig som med ett öppet sinne vill få en djupgående personlig upplevelse av yogans olika dimensioner och redskap för att vidareförmedla den upplevelsen. Däremot passar den mindre bra för dig som enbart ser yoga som en fysisk träningsform eller som vill få en omfattande utbildning i västerländsk anatomi.

innehåll & Datum 2022/2023

Modul 1, 29-30 april: Asanas och grunderna i att undervisa holistisk, intuitiv yoga

Du får fördjupa dig i hur du i kontakt med kreativitet och flöde planerar, förbereder och leder yogaklasser och hur du skapar ett tryggt och tillåtande space för dina deltagare. Vi pratar också om vikten av att ha en egen praktik som yogalärare och hur du blir trygg i lärarrollen.

 

Modul 2, 27-28 maj: Pranayama och andningsmeditation. Mudras, drishtis och bandas

Du får möjlighet att utforska några av yogans mest grundläggande redskap och uppleva hur  de påverkar energiflödena i din kropp och ditt sinnestillstånd.

 

Fördjupande retreat, 8-10 juli (extra tillval)

Vi ses under tre dagar för att fördjupa oss i de delar av yogan som passar extra bra att uppleva i det fysiska rummet. Vi bjuder också in naturens läkande kraft.

 

Modul 3, 2-3 sep: Mantrameditation, meditation i rörelse och andra former av meditation

Du får möjlighet att ytterligare fördjupa din meditativa praktik och bekanta dig med mantran från olika traditioner, uppleva deras vibrationer i din kropp och effekten på ditt sinne. Vi kommer också att skaka och dansa och få en upplevelse av vad olika former av meditation öppnar upp inom oss.

 

Modul 4, 30 sep – 1 okt: Yogisk historia, filosofi och mytologi

Du får ta del av vad modern forskning säger om yogans historia och utforska hur yogans olika filosofiska system och rika mytologi kan integreras i dina klasser och i ditt eget liv. 

 

Modul 5, 28-29 okt: Österländsk och västerländsk anatomi

Du får en grundläggande förståelse för österländsk anatomi och yogans effekt på din energikropp. Du får också ta del av vad samtida forskning säger om yogans effekter på vår fysiska kropp och vårt mentala välmående.

 

Modul 6, 25-26 nov: Mindfulness, känslomedvetenhet och delning som redskap i yogan

Vi fördjupar oss i fler redskap att bjuda in i dina yogaklasser. Den här modulen öppnar vi också upp för att ni som deltagare får utrymme att dela med er av era specialinriktningar och pratar om hur de kan integreras in i din undervisning.

 

Modul 7, 27-28 jan: Yoga Nidra och guidad djupavslappning

Du får uppleva ett tillstånd av yogisk sömn och grundläggande redskap för att förmedla detta djupt välgörande tillstånd till dina deltagare.

 

Modul 8, 31 mars – 1 april: Hållbar business för dig och för ditt företag

Vi fördjupar oss i  marknadsföring och företagande, tittar på skillnaden mellan att undervisa i studio och online, hur du kan planera kurser och utveckla din business med till exempel gravidyoga, paryoga, individuell yoga, barnyoga, workshoppar.  Vi pratar också om känslomedvetenhet, självcoaching och självmedkänsla som yogalärare.

 

Fördjupande retreat, 5-7 maj (extra tillval) En härlig avslutningsretreat med extra allt och möjlighet att önska in fördjupningar inom olika områden.

 

Tider online

Fredagar kl 8:30-17:00

Lördagar kl 8:30-12:00

 

Tider retreathelgerna

Fredag kl 15:00 – Söndagar kl 13:00 

 

OBS: Vissa helger kan byta plats utifrån gästande lärares schema, men datum kommer inte ändras.

yogaklasser med gästlärare

Förutom den schemalagda utbildningen får du möjlighet att uppleva yogaklasser med flera andra lärare som hittat sina unika sätt att förmedla yogan. Det kan till exempel vara sound yoga, månyoga, yoga med nordiska gudinnor, yoga med reiki eller yoga med utgångspunkt i ayurveda eller astrologi.

 

Klasserna sänds online och har du inte möjlighet att delta live kan du ta del av klasserna i efterhand via kursplattformen.

 

Syftet är att du ska få möjlighet att inspireras av flera olika lärares unika sätt att använda yogan och kombinera den med andra redskap för healing och utveckling.

Extra bonusar

Samtliga föreläsningar och yogaklasser spelas in och du har sedan fortsatt tillgång till dem via utbildningens kursplattform även efter att du har avslutat utbildningen. Du har också tillgång till nya föreläsningar och klasser som delas via kursplattformen.

 

Du är välkommen att utan extra kostnad delta på de yogaklasser som hålls online på HoliBeYoga.

 

Du är välkommen till vår slutna grupp på Facebook för delning, inspiration och kunskapsutbyte med de andra deltagarna.

 

Du som väljer till de två retreaterna till din utbildning kommer få utforska naturens läkande kraft genom yoga och meditation utomhus, skogsbad och breath walk. Vi kommer också att göra olika former av par- och gruppövningar som fungerar mindre bra att göra online.

Lärare

Jag som är huvudlärare på utbildningen heter Ulrika Liard Wedin och jag har gått flera olika yogalärarutbildningar i Sverige, Indien och online. Jag är vidareutbildad i gravidyoga, paryoga, mamma-bebisyoga och barnyoga och är även doula och holistisk livscoach. Du kan läsa mer om mig och de utbildningar jag har gått HÄR.

 

Jag har grundat Holistic Being AB och yogastudion HoliBeYoga i Höör och sedan fyra år tillbaka leder jag gravidyogalärarutbildningen I din fulla kraft tillsammans med Johanna Lindberg på Infinite Yoga Malmö. 

 

Min yrkesbakgrund är som kommunikationsstrateg och marknadsförare och jag har bland annat arbetat som programchef på barnrättsorganisationen Barnfonden,  hållbarhetskommunikatör på Lunds kommun och projektkommunikatör på Lunds universitet.

 

På utbildningen undervisar också följande fantastiska gästlärare:

 

Susanna Mattsson, mantra & filosofi

Cristina Salmerón, österländsk anatomi

Helen Andersson, mytologi & yogiskt självledarskap

 

Läs mer om gästlärarna HÄR.

certifiering

För att bli certifierad yogalärare behöver du lämna in kort uppsats där du reflekterar kring kurslitteraturen, göra ett skriftligt avslutningsprov, undervisa en egen klass samt lämna in ett klass- och kursupplägg.

Investering

Utbildning online via Zoom & kursplattform

Early bird (innan 31/1 -22) 27,000 kr

Fullpris 29,000 kr

Delbetalning: 2500 kr x 12 månader

 

Utbildning online via Zoom & kursplattform samt

2 retreater i Höör (inkl boende och mat)

Early bird (innan 31/1 -22) 33,000 kr

Fullpris 35,000 kr

Delbetalning: 3000 kr x 12 månader

Anmälan och frågor

Skicka din intresseanmälan till info@holibeyoga.se så får du en anmälningsblankett.

 

Antalet platser är begränsat och du bokar din plats genom att betala anmälningsavgiften på 3000 kr. Resterande summa betalas senast 31/1 -22 för Early bird-pris och senast 31/3 för ordinarie pris.

villkor för avbokning

  • Avbokning mer än tre veckor före start: avbokningsavgift 3000 kr.
  • Avbokning mindre än tre veckor före start: 50% av den totala avgiften återbetalas.
  • Ingen återbetalning för avbokningar på dagen före kursstart och senare.

Drabbas du av sjukdom eller skada som inte gör det möjligt för dig att påbörja utbildningen återbetalar vi hela avgiften, förutom 500 kr i administrativ avgift, mot uppvisande av läkarintyg. Om du skulle råka ut för sjukdom/skada under påbörjad utbildning som gör att du inte kan fortsätta utbildningen så flyttas din plats till nästkommande kurs istället, men vi kan tyvärr inte återbetala pengar för påbörjad kurs.

Sagt av deltagare på yogakurser och utbildningar

""Fantastisk kurs som känns som ett andningshål i vardagen, längtat till varje söndag. För mig har den gått in på djupet både känslomässigt och mentalt. Extra bra har varit Ulrika som lärare, hennes utstrålning och hur hon delar med sig av sina erfarenheter, och att vi fått göra flera olika pass för att få med oss så mycket som möjligt.""
Cecilia
Deltagare yogakurs
"Väldigt bra lärare som gör att det känns tryggt att själv börja hålla klasser. Mycket bra upplägg. Bra med gästföreläsare under samtliga steg. Bra uppgifter som gör att det känns lättare att våga hålla egna klasser."
Maria
Deltagare i din fulla kraft gravidyogalärarutbildning
"Jag tyckte mycket om kombinationen av lugna och sköna positioner och mer stärkande och flödande yoga, andningsövningar, guidad avslappning och mantran. Ulrika var lugn, trygg och guidande och skapade en varm atmosfär"
Malin
Deltagare yogakurs
"Upplägget, ledarskapet, handledning, allas deltagande och engagemang uppskattar jag mycket. Och jag tar verkligen med mig lärarnas engagemang, alla deltagarnas erfarenheter som vi fick del del av genom delningarna. Och yogaklasserna - alla! Yoga nidra och visualiseringar var också väldigt värdefullt."
Kajsa
Deltagare i din fulla kraft gravidyogalärarutbildning
Tack för en jättefin kurs ❤️ Jag har haft mycket glädje av den och blivit mer medveten om vad som verkligen är viktigt för mig! Ulrika har verkligen förstått att skapa en realistisk kurs – genom babysteps och en självkärleksfull attityd. Det är lyxigt och tryggt att bli guidad av Ulrika och hennes varma och kloka sätt."
Carina
Deltagare onlinekurs
"Jag finner nästan inte ord för hur glad, stolt och tacksam jag är över den här utbildningen. Jag kunde inte ana detta när jag signade upp på utbildningen - att mitt liv skulle ta en helt ny riktning. Resan har bara börjat och jag sån tilltro till att det blir bra!"
Lotta
Deltagare i din fulla kraft gravidyogalärarutbildning
"Bredden i utbildningen var fantastisk. Jag har med mig en hel verktygslåda med asanas, känslohantering och en personlig djup insikt om mina egna känslor. Ulrika och Johanna ledde med värme och kärlek och motiverade på bästa sätt till inlärning. En investering för livet."
Louise
Deltagare i din fulla kraft gravidyogalärarutbildning
"Jag uppskattade att utbildningen kändes väldigt personlig, att den kom från hjärtat från er som höll utbildningen. Jag trivdes med att det var mycket utrymme för personlig vägledning och att vi fick konstruktiv feedback."
Charlotta
Deltagare i din fulla kraft gravidyogalärarutbildning
"Lärarna har ett stort engagemang och brinner verkligen för det dom gör! Det har varit ett fantastiskt år, fyllt med inspiration och glädje. Jag känner mig mycket säkrare och tryggare att hålla klasser i gravidyoga. Tack så mycket!"
Filippa
Deltagare i din fulla kraft gravidyogalärarutbildning

Vi använder cookies för att du ska få bästa möjliga upplevelse när du besöker hemsidan. Genom att fortsätter att använda den här webbplatsen godkänner du detta. OK