Yogalärarutbildning

Holistic Being Yogalärarutbildning

holistic being yogalärarutbildning

Utbilda dig till certifierad holistisk och intuitiv yogalärare 2023-2024.


200 timmars yogalärarutbildning, fördelat på fyra steg, med självstudier och egen övning samt delningscirklar via Zoom, mellan stegen.


Välj om du vill gå utbildningen på plats i Höör eller delta på distans online via Zoom.


Du får även tillgång till ett omfattande bibliotek med inspelade föreläsningar, yogaklasser och meditationer via en digital kursplattform. Inklusive en asanabank med genomgång av över 50 olika positioner.


Nästa utbildning: 28 september 2023 – 14 maj 2024

 • mer om utbildningen
 • sagt av deltagare
 • anmälan

Ett år av expansion, transformation & integration.

Lär dig om och upplev yoga som system, tradition och tillstånd.

Utbildningen syftar till att ge dig en djupgående esoterisk och extatisk upplevelse av yoga. Du får utforska hur yogans redskap guidar dig till kontakt med din inre röst, din fulla kraft och din sanna livsväg.

 

Samtidigt som vi utgår från ett granskande förhållningssätt och nutida forskning när vi fördjupar oss i såväl yogans historia och mytologi som dess roll i vår samtida kontext. Du får helt enkelt uppleva yoga med både kroppen och själen, sinnet och intellektet.

 

Utbildningen är också en personlig resa. Du får fördjupa dig i vad yogans filosofi och mytologi betyder för dig som utövare och hitta din egen röst som lärare och ditt unika sätt att förmedla yogan. Du kan välja att gå utbildningen främst för din egen personliga utveckling, men sannolikt upptäcker du under resans gång hur roligt och givande det är att också förmedla yogan till andra!

kundalini: yin & yang

Det här är en så kallad post-lineage utbildning, vilket innebära att vi inte följer en särskild gurus läror. I stället uppmuntras du att vara i kontakt med din egen inre visdom och utforska hur du kan hålla space för dina deltagares upplevelse av ett tillstånd av yoga.


Positionerna vi utgår från har främst sina rötter i en fri form av kundaliniyoga, men inspireras av flera andra yogatraditioner och du får också utforska yinyoga och restorative yoga. Du har stor frihet att bjuda in element från de yogaformer du själv upplevt som värdefulla, och att utforska hur du kan integrera andra praktiker i din undervisning.


Utmärkande är att alla positioner utförs med stor respekt för varje deltagares unika kropp. Vi pressar inte in oss i positioner, utan övar oss i att intuitivt lyssna till våra kroppar och att uppmuntra våra elever att göra detsamma när vi undervisar. Eftersom vi utgår så mycket från upplevelsen i den egna kroppen, snarare än exakta linjeraringar och placeringar är detta en yogaform som passa extra väl att både lära sig och lära ut online.


Vi strävar efter ett yogautövande som skapar inre frid och balans i kroppen, sinnet och själen, och för att nå dit bjuder vi in både yin- och yangelement. Vi stärker vår förmåga att vara mycket mjuka, inkännande och kärleksfulla mot oss själva. Samtidigt som vi också övar oss i att möta yttre och inre motstånd och att komma i kontakt med den enorma inre kraftpotential vi ofta inte ens är medvetna om att vi har.

FÖR veM?

Du behöver inte ha någon särskild förkunskap förutom egen erfarenhet av att utöva yoga. Utbildningen vänder sig till dig som med ett öppet sinne vill få en djupgående personlig upplevelse av yogans olika dimensioner och redskap för att vidareförmedla den upplevelsen. Däremot passar den mindre bra för dig som enbart ser yoga som en fysisk träningsform eller som vill få en omfattande utbildning i västerländsk anatomi.

innehåll & Datum 2023/2024

Steg 1, 28 september – 1 oktober, 2023

Grunderna i att undervisa holistisk och intuitiv yoga
Vi inleder utbildningen med att titta på allt det yoga är och kan vara, och vad det är som specifikt menas med holistisk och intuitiv yogaundervisning. Du får fördjupa dig i hur du i kontakt med kreativitet och flöde planerar, förbereder och leder yogaklasser och hur du skapar ett tryggt och tillåtande space för dina deltagare. Du får också utrymme att reflektera kring hur din egen regelbundna yogapraktik kan se ut och hur du blir trygg i lärarrollen.


Grunderna i meditation, pranayama, mantrameditation och andra former av meditation

Vi går i genom grunderna i meditation som redskap, både i din undervisning och i ditt eget liv. Du får ta del av teori, forskning och effekt. Men framför allt får du möjlighet att uppleva ett djupgående tillstånd av meditation. I steget ingår även en hel dags hjärtöppnande mantraworkshop, med mycket chanting, med gästlärare Susanna Mattsson. Du får möjlighet att fördjupa din meditativa praktik och bekanta dig med mantran från olika traditioner, uppleva deras vibrationer i din kropp och effekten på ditt sinne. Vi kommer också att skaka och dansa och få en upplevelse av vad olika former av meditation öppnar upp inom oss.


Mudras, drishtis och bandas
Du får utforska några av yogans mest grundläggande redskap och uppleva hur  de påverkar energiflödena i din kropp och ditt sinnestillstånd.


Asanas
Asanas/yogapositioner är en del av samtliga steg och som en del av utbildningen får du tillgång till en digital asanasbank med genomgång av ett stort antal yogapositioner. Under Steg 1 får du möjlighet att bekanta dig med asanabanken och hur du kan använda den när du börjar skapa dina egna yogaklasser.


Egen undervisning
Redan under första steget får du möjlighet att börja prova undervisa i en liten och trygg grupp. Detta för att du ska börja känna dig trygg i rollen som yogalärare och för att göra steget till att börja leda egna klasser mindre. Du får ta emot kärleksfull feedback med fokus på att lyfta dina styrkor. Detta är sedan ett återkommande inslag under hela utbildningen. De flesta känner sig nervösa inför det här inslaget, men efteråt är det en av de delar som är mest uppskattad. Däremot kommer du aldrig vara tvingad att göra något du inte känner dig redo för. Du kan alltid komplettera med extra uppgifter i efterhand för att bli certifierad. Viktigast av allt är att du känner dig trygg och får utvecklas i din egen takt.


Steg 2, 24-26 november, 2023

Yogans historia, filosofi och mytologi
Du får ta del av vad modern forskning säger om yogans historia och utforska hur yogans olika filosofiska system och rika mytologi kan integreras i dina klasser och i ditt eget liv. Du får också en grundläggande förståelse för några av de texter du kan möta som referenser inom yogan, såsom Mahabharata (med fördjupning i Bhagavad Gita), Ramayana, Patanjalis Yoga Sutras och Devi Mahatmya, deras  historiska kontext och vad de kan förmedla till oss idag.  Gästlärare är Helene Andersson, som i många år fördjupat sig inom området. Du får även ta del av ett omfattande kompendium som Helen sammanställt.


Ritual och ceremoni 

När vi tar del av yogans filosofi och mytologi gör vi inte det enbart genom vårt intellekt, utan också med hela vår varelse. Du får ta del av, och inspireras till att skapa, ritualer och ceremonier med utgångspunkt i yogans visdom. Vi får uppleva olika gudomars energier genom till exempel mantran och mudras. Därigenom får du en egen förkroppsligad förståelse som går bortom det som kan beskrivas med ord och bjuds in till en upplevelse av tillståndet yoga.

 

Steg 3, 1-3 mars, 2024

Österländsk anatomi
Du får en grundläggande förståelse för österländsk anatomi och yogans effekt på din energikropp. Vi går också igenom chakrasystemet. Gästlärare är Cristina Salmerón som är utbildad i Traditionell Kinesisk Medicin och arbetat i företaget Acuyoga.


Västerländsk anatomi
Du får ta del av vad samtida forskning säger om yogans effekter på vår fysiska kropp och vårt mentala välmående. Vi tittar på kroppen, hjärnan och nervsystemet. Du får också fördjupa dig ytterligare i hur du kan göra din klasser tillgängliga för människor med olika kroppar och olika fysiska och psykiska tillstånd. 


Yoga Nidra
Du får uppleva guidad djupavslappning och ett tillstånd av så kallad yogisk sömn. Vi tittar på historia, teori och forskning om Yoga Nidra och djupavslappning, och du får lära dig grundläggande redskap för att förmedla detta djupt välgörande tillstånd till dina deltagare. Du får också öva dig på att skapa och leda Yoga Nidra.


Steg 4, 9-12 maj 2024

Retreat i skogen
Vårt avslutande steg sker i formen av ett härligt retreat där vi även bjuder vi in skogens läkande kraft genom yoga och meditation utomhus, skogsbad och breath walk. Du får utforska hur naturen kan användas i din egen yogapraktik och undervisning.  Vi kommer också att göra olika former av par- och gruppövningar, och du får uppleva gongbad och vibrationsmeditation.


Mindfulness, känslomedvetenhet och delning som redskap i yogan
Vi fördjupar oss i fler redskap som du kan bjuda in i dina yogaklasser. Du får också möjlighet att fundera över om du har någon egen specialinriktning och prata om hur den kan integreras in i din undervisning.


Hållbar business för dig och för ditt företag

Du får möjlighet att reflektera kring marknadsföring och företagande, titta på skillnaden mellan att undervisa i studio och online, hur du kan planera kurser och utveckla din business med till exempel gravidyoga, paryoga, individuell yoga, barnyoga och olika workshoppar.  Vi pratar också om känslomedvetenhet, självcoaching och självmedkänsla  för dig själv i din roll som yogalärare.


Examensklasser
Under retreatet får du som vill blir certifierad yogalärare möjlighet att leda din exemensklass och ta emot kärleksfull feedback från övriga deltagare.


Avslutningsceremoni
Utbildningen avslutas med en ceremoni där du får ta emot ditt diplom och vi firar resan vi gjort tillsammans.

 

Tider

Alla dagar klockan 8.30-16.30 med lunch kl 12-13.


Delningscirklar på Zoom

Mellan stegen ses vi online cirka en gång i månaden för att checka in, dela med oss och få möjlighet att reflektera och ställa frågor. Dessutom ingår två uppföljande cirklar efter avslutad utbildning, som är helt frivilliga, men som ger dig möjlighet att fortsätta vara del av ett sammanhang där du kan få stöd i din egen utveckling som yogalärare och planering av klasser och kurser.

Datum och tider för delningscirklar via Zoom:

 • 29 oktober kl 19-21
 • 7 januari kl 19-21
 • 4 februari kl 19-21
 • 14 april kl 19-21
 • 9 juni kl 19-21
 • 25 augusti kl 19-219

kurslitteratur

Till varje steg får du ta del av ett kompendium som sammanfattar och fördjupar innehållet i steget.

Utöver det får du inför varje steg en gedigen lista med inspirerande litteratur inom de olika områdena. Tanken är inte att du ska läsa samtliga böcker, utan att du själv, baserat på vad som intresserar och lockar dig, ska göra ett urval. Totalt läser du, och skriver en kort reflektionstext om, fem till åtta böcker beroende på böckernas omfattning och innehåll. Du har också möjlighet att föreslå andra böcker att lägga till på litteraturlistan.

Utöver litteraturlistan får du också förslag på filmer, TV-serier, poddar och onlinkurser. Tanken är att listan ska kunna inspirera dig under lång tid framöver.

Extra bonusar

Samtliga yogaklasser och flera av föreläsningarna spelas in och du har sedan fortsatt tillgång till dem under hela utbildningen. Du får också tillgång till ett bibliotek av föreläsningar och klasser som redan finns på utbildningsplattformen.

Du är välkommen att utan extra kostnad delta på de yogaklasser som hålls online på HoliBeYoga.

Du är välkommen till vår slutna grupp på Facebook för delning, inspiration och kunskapsutbyte med de andra deltagarna.

Lärare

Jag som är huvudlärare på utbildningen heter Ulrika Liard Wedin och jag har gått flera olika yogalärarutbildningar i Sverige, Indien och online, och har undervisat yoga sedan 2012. Min grund har jag i kundaliniyoga, men jag är också vidareutbildad i yinyoga, traumaanpassad yoga, Yoga Nidra, gravidyoga, paryoga, mamma-bebisyoga och barnyoga och är även doula och holistisk och intuitiv coach. Du kan läsa mer om mig och de utbildningar jag har gått HÄR.


Jag har grundat Holistic Being AB och yogastudion HoliBeYoga i Höör och sedan 2017 leder jag gravidyogalärarutbildningen I din fulla kraft tillsammans med Johanna Lindberg på Infinite Yoga Malmö. 

Min yrkesbakgrund är som kommunikationsstrateg och marknadsförare och jag har bland annat arbetat som programchef på barnrättsorganisationen Barnfonden,  hållbarhetskommunikatör på Lunds kommun och projektkommunikatör på Lunds universitet.

På utbildningen undervisar också följande fantastiska gästlärare:

Susanna Mattsson, mantra & mytologi

Cristina Salmerón, österländsk anatomi

Helen Andersson, mytologi, filosofi & yogiskt självledarskap


Läs mer om gästlärarna HÄR.

certifiering

För att bli certifierad yogalärare behöver du lämna in korta reflektioner kring 1-2 böcker per steg i utbildningen (totalt 5-8 böcker), göra ett skriftligt avslutningsprov, undervisa en egen klass samt lämna in ett klass- och kursupplägg.

För att bli certifierad behöver du ha deltagit i all undervisning. Blir du sjuk och missar undervisning kan du ta igen det på nästa års utbildningen alternativt, beroende på omfattningen, ta igen genom att se inspelade föreläsningar och göra extra uppgifter.

Investering

Utbildning på plats i Höör eller online via Zoom inklusive tillgång till kursplattform med inspelat material

 • Super Early Bird, betalning innan 31 januari 2023: 29,000 kr (inkl 25 % moms)
 • Early Bird, betalning innan 31 maj 2023: 31,000 kr (inkl 25 % moms)
 • Late Bird, betalning innan 31 augusti 2023: 33,000 kr (inkl 25 % moms)
 • Delbetalning: 4300 kr (inkl 25 % moms) x 8 månader, 30 september 2023 – 30 april 2024
Du reserverar din plats genom att betala in anmälningsavgiften på 3000 kr, som sedan dras av från kursavgiften.
 

Kostnad för dig som önskar övernatta i retreatstugan (gäller för samtliga steg inklusive avslutningsretreat)

 • Enkelrum 600 kr per natt
 • Del i dubbelrum 400 kr per natt
 • Säng på sovloft: 300 kr per natt
OBS: Begränsat antal platser så boka övernattning i god tid om du vill vara säker på att få en plats. Möjlighet att anlända redan kvällen innan undervisningen startar. Du ordnar dina måltider själv. Stugan har ett fullt utrustat kök.

Anmälan och frågor

Skicka din intresseanmälan till info@holibeyoga.se så får du en ansökningsblankett.


Du kan också boka tid för ett kort avstämningsmöte via Zoom där du får möjlighet att känna efter att utbildningen verkligen är helt rätt för dig. Boka möte genom att mejla info@holibeyoga.se.

villkor för avbokning

 • Avbokning mer än tre veckor före start: avbokningsavgift 3000 kr.
 • Avbokning mindre än tre veckor före start: 50% av den totala avgiften återbetalas.
 • Ingen återbetalning för avbokningar på dagen före kursstart och senare.

Drabbas du av sjukdom eller skada som inte gör det möjligt för dig att påbörja utbildningen återbetalar vi hela avgiften, förutom 500 kr i administrativ avgift, mot uppvisande av läkarintyg. Om du skulle råka ut för sjukdom/skada under påbörjad utbildning som gör att du inte kan fortsätta utbildningen så flyttas din plats till nästkommande kurs istället, men vi kan tyvärr inte återbetala pengar för påbörjad kurs.

Sagt av deltagare på yogakurser och utbildningar

"Fantastisk kurs som känns som ett andningshål i vardagen, längtat till varje söndag. För mig har den gått in på djupet både känslomässigt och mentalt. Extra bra har varit Ulrika som lärare, hennes utstrålning och hur hon delar med sig av sina erfarenheter, och att vi fått göra flera olika pass för att få med oss så mycket som möjligt."
Cecilia
Deltagare yogakurs
"Väldigt bra lärare som gör att det känns tryggt att själv börja hålla klasser. Mycket bra upplägg. Bra med gästföreläsare under samtliga steg. Bra uppgifter som gör att det känns lättare att våga hålla egna klasser."
Maria
Deltagare i din fulla kraft gravidyogalärarutbildning
"Jag tyckte mycket om kombinationen av lugna och sköna positioner och mer stärkande och flödande yoga, andningsövningar, guidad avslappning och mantran. Ulrika var lugn, trygg och guidande och skapade en varm atmosfär"
Malin
Deltagare yogakurs
"Upplägget, ledarskapet, handledning, allas deltagande och engagemang uppskattar jag mycket. Och jag tar verkligen med mig lärarnas engagemang, alla deltagarnas erfarenheter som vi fick del del av genom delningarna. Och yogaklasserna - alla! Yoga nidra och visualiseringar var också väldigt värdefullt."
Kajsa
Deltagare i din fulla kraft gravidyogalärarutbildning
Tack för en jättefin kurs ❤️ Jag har haft mycket glädje av den och blivit mer medveten om vad som verkligen är viktigt för mig! Ulrika har verkligen förstått att skapa en realistisk kurs – genom babysteps och en självkärleksfull attityd. Det är lyxigt och tryggt att bli guidad av Ulrika och hennes varma och kloka sätt."
Carina
Deltagare onlinekurs
"Jag finner nästan inte ord för hur glad, stolt och tacksam jag är över den här utbildningen. Jag kunde inte ana detta när jag signade upp på utbildningen - att mitt liv skulle ta en helt ny riktning. Resan har bara börjat och jag sån tilltro till att det blir bra!"
Lotta
Deltagare i din fulla kraft gravidyogalärarutbildning
"Bredden i utbildningen var fantastisk. Jag har med mig en hel verktygslåda med asanas, känslohantering och en personlig djup insikt om mina egna känslor. Ulrika och Johanna ledde med värme och kärlek och motiverade på bästa sätt till inlärning. En investering för livet."
Louise
Deltagare i din fulla kraft gravidyogalärarutbildning
"Jag uppskattade att utbildningen kändes väldigt personlig, att den kom från hjärtat från er som höll utbildningen. Jag trivdes med att det var mycket utrymme för personlig vägledning och att vi fick konstruktiv feedback."
Charlotta
Deltagare i din fulla kraft gravidyogalärarutbildning
"Lärarna har ett stort engagemang och brinner verkligen för det dom gör! Det har varit ett fantastiskt år, fyllt med inspiration och glädje. Jag känner mig mycket säkrare och tryggare att hålla klasser i gravidyoga. Tack så mycket!"
Filippa
Deltagare i din fulla kraft gravidyogalärarutbildning

Vi använder cookies för att du ska få bästa möjliga upplevelse när du besöker hemsidan. Genom att fortsätter att använda den här webbplatsen godkänner du detta. OK